Författare: Aki Ruuskanen

Prat

Maten i framtiden, vad trodde man, vad blev verklighet?

I senaste nummer av Hunger fanns en liten artikel om hur man på olika sätt sett på maten i framtiden. Det var rätt roligt så…